bluetooth
Parrot » O spoločnosti Parrot

O spoločnosti Parrot

Prehľad o spoločnosti

Spoločnosť Parrot bola  založená v Paríži v roku 1994 Henrim Seydouxom. Parrot je jednou z najprofitovejších a najrýchlejšie rastúcich už od začiatku vstupu na trh. Parrot sa odjakživa zaoberal technológiami pre odhlučnené rozpoznávanie zvuku a signálové spracovanie, s aplikáciami a s mobilnými výpočtovými komunikáciami. Parrot spojil odborné znalosti potrebné pre rýchle realizovanie nápadov do produktov, cez vývoj a spracovanie algoritmov a aplikačného softwaru až po návrh čipsetov. Parrot si tiež adoptoval outsourcingový výrobný model.

 

MOLPIR s.r.o. je oficiálnym zástupcom spoločnosti Parrot pre SR a ČR.

Cenné papiere

Parrot je uvedený na Eurozozname Euronextom na Parížskej burze s cennými papiermi pod symbolom PARROT, ISIN kód -  FR0004038263

ISO štandardy kvality

ISO 9001

ISO TS 16949

Štandardy ISO kvality

Technologická spolupráca

Výrobcovia čipov, vynálezcovia a dodávatelia komponentov: STMicroelectronics, ATMEL, Infineon, Technologies

Výrobcovia: Thalé, Sécré, Jabil,

Komerčná spolupráca

Automobilky: Citroën, Ford, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Toyota...

Výrobcovia automobilového vybavenia: Delphi, Siemens VDO, Valeo, Visteon...

Telecom: Orange, Vodafone, KPN, AT&T Wireless...

Predajcovia: Phonehouse, fnac, El Corte Inglès...

Členstvo Parrotu

Člen Bluetooth SIG

Člen DLNA (Digital Living Network Alliance)

Člen Wimedia Alliance

Člen Aliance Wi-Fi

 Člen NFC Fóra

Člen UPnP Fóra

Technologická spolupráca

Výrobcovia čipov, vynálezcovia a dodávatelia komponentov: STMicroelectronics, ATMEL, Infineon Technologies

Výrobcovia: Thalés, Sécré, Jabil circuit

 

Parrot sa zaradil na 82. miesto z 500 najrýchlejšie rastúcich spoločností v technologickom obore v roku 2005.

O PARROTE

Technológia Parrot

Gro Parrotu spočíva v dlhoročnej investícií do návrhu čip setov, ktoré poskytujú najlepšiu platformu pre špecializovaný software. Parrot úzko spolupracuje s výrobcami čipov a zakladateľmi ATMEL, STMicroelectronics a dodávateľmi Infineon komponentov. 

Akustické algoritmy vyvinuté inžiniermi Parrotu pre rozpoznanie hlasového povelu a rušenie ozveny a redukcie hluku, sú vysoko adaptovateľné v automobilovom priestranstve.

Parrot je jedna z mála firiem, ktorá vyvinula vlastnú bezdrôtovú technológiu Bluetooth®, čo je lepšie, než ako keby sa mali spoliehať na kód tretej osoby. Táto nezávislosť zaistila lepšiu podporu produktov počas životného cyklu. Parrot je členom skupiny Golden Associate Bluetooth Special Interest v automobilovom priemysle.