bluetooth
Parrot » Technická podpora » Často kladené otázky

Často kladené otázky

Kliknite na Váš produkt pre stiahnutie príslušnej FAQ:

PARROT CK3000 EVOLUTION

ParrotCK3000 EVOLUTION

PARROT CK3100 LCD

ParrotCK3100 LCD

 

Ako spárujem mobilný telefón s Parrot súpravou ?

K správnemu spárovaniu Vášho telefónu, si prosím pozrite the help files

Moje telefonické kontakty sa nevysielajú automaticky do súpravy. Čo môžem urobiť?

Automatická synchronizácia telefónnych kontaktov závisí od vlastností vášho telefónu. Aby ste posielali kontakty z telefónu do súpravy, pozrite si prosím the help files

Ako sa spárovať so súpravami CK3....?

1.Zapnúť Bluetooth na telefóne

2.Naštartovať automobil (pokiaľ je plná pamäť, zo súpravy vymazať spárované telefóny)

3.Vyhľadať aktívne zariadenia Bluetooth

4.Pridať nové zariadenie do telefónu

5.Použiť párovacie heslo "1234"

6.Prijať žiadosť o párovanie a povoliť automatické párovanie telefónu

Ako spárovať telefón so súpravami MKi9....?

1.Zapnúť Bluetooth na telefóne

2.Naštartovať automobil (pokiaľ je plná pamäť, zo súpravy vymazať spárované telefóny)

3.Vyhľadať aktívne zariadenia Bluetooth

4.Pridať nové zariadenie do telefónu

5.Použiť párovacie heslo "0000"

6.Prijať žiadosť o párovanie a povoliť automatické párovanie telefónu

Ako spárovať telefón so súpravami Asteroid ?

1.Zapnúť Bluetooth na telefóne

2.Naštartovať automobil (pokiaľ je plná pamäť, zo súpravy vymazať spárované telefóny)

3.Vyhľadať aktívne zariadenia Bluetooth

4.Pridať nové zariadenie do telefónu

5.Použiť párovacie heslo, ktoré vygeneruje Handsfree súprava

6.Prijať žiadosť o párovanie a povoliť automatické párovanie telefónu

Moja Handsfree súprava nemá české menu !

Pri radách CK3.... je možné vykonať zmenu jazyka updatom Handsfree súpravy

Pri radách MKi9.... je nutné meniť hardware a to riadiacu jednotku zariadenia

Kúpil som si nový telefón a neviem sa spárovať s mojou Handsfree súpravou !

Je potrebné vykonať upgrade Handsfree súpravy na novšiu verziu, ak je dostupná.

Najnovšie verzie software nájdete na stránke www.parrot.com po zakliknutí modelu na http://www.parrot.com/usa/support/

Je môj telefón kompatibilný s modelom Handsfree súpravy ?

Kompatibilitu telefónov nájdete na stránke www.parrot.com po zakliknutí daného telefónu na http://www.parrot.com/usa/compatibility/

Pokiaľ nenájdete hľadaný telefón vo výbere kompatibility je možné, že ešte nebol testovaný. Otestovať ho môžete na prevádzke oficiálneho zástupcu Parrot v spoločnosti Molpir s.r.o. ul. Hrachova 30, Bratislave a v jeho servisných strediskách na Slovensku a v Čechách.

Moje nastavenia boli vymazané. Čo sa stalo ?

Keď vypnete motor vášho auta a neuvidíte správu "Good Bye" na displeji je to spôsobené zlou inštaláciou. Opraviť to môžete vymenením dvoch poistiek, ktoré napájajú túto súpravu. (zmenené je napájanie trvalé s napájaním od kľúča) 

Nemôžem použiť niektoré funkcie môjho telefónu s Parrot súpravou. Čo môžem spraviť?

Aby ste sa dozvedeli aké funkcie sú dostupné pre váš telefón, navštívte prosím your phone.

Môj mobil sa vždy odpája. Čo môžem robiť ?

Na niektorých telefónoch je to normálne. Závisí to od Bluetooth profilu v telefóne. Existujú dva profily na telefóne: Headset profil a Handsfree profil. Headset profil je profil základný. Váš mobil a auto súprava nepotrebuje byť vždy spojené. Potrebujú sa pripojiť iba vtedy, keď potrebujú vymeniť dáta počas hovorov. Handsfree profil je pokročilejší profil. Vaša súprava je vždy prepojená. Aby ste si overili, ktorý mobil je podporovaný, pozrite si prosím the phones features.

Download center

Ako vykonám upgrade Handsfree súpravy ?

Rada CK3100

1.Je potrebné mať nainštalovaný updatovací program v notebooku Parrot Software Update Toll, ktorý nájdete na http:/www.parrot.com/usa/support/downloads/software_update_tool/

2.Spárovať notebook s Handsfree súpravou

3.Pokračovať v update podľa softwaru Parrot.

 

Rada MKi9

1.Vložte prázdny USB kľúč do PC

2.Vytvorte nový súbor ParrotUp

3.Stiahnite si najnovší software s príponou .plf na http://www.parrot.com/usa/support/parrot-mki9100/

4.Pripojte USB kľúč k Handsfree Parrot vo vozidle

5.V menu nastavenia nájdite pokročilé nastavenia a potvrďte update. Čakajte, kým sa nainštaluje nový software a pokiaľ prebehne automatický reštart

Diaľkové ovládanie nefunguje k handsfree rade MKi.... .

1.Diaľkové ovládanie môže byť odpárované (po naštartovaní vozidla a aktivovaní Handsfree súpravy stlačte na ovládači naraz zelené+červené+play tlačidlo a držte stlačené, pokiaľ súprava nevypíše „pairing remote control succesful")

2.Skontrolujte batériu v diaľkovom ovládači typ CR2032 (v zimných obdobiach je výdrž batérie vo vozidle 2 - 3 mesiace). Následne vykonajte párovací postup uvedený v bode 1.

Mobilný telefón sa počas hovoru vypne, stratí spojenie s Handsfree súpravou, hovor sa odpojí.

(vymažte všetky telefóny z pamäte Handsfree súpravy a opäť napárujte telefón)

(vypnite telefón a vyberte batériu z mobilného telefónu, následne telefón napárujte)

Ako si môžem nainštalovať Parrot súpravu?

Montáž je potrebné vykonať špecializovaným/autorizovaným servisom danej značy automobilu z dôvodu záruky. Pre vozidlá vybavené originálnym autorádiom je nutné použiť prepojovaciu kabeláž k danému typu autorádia - typy nájdete tu

Koho môžem kontaktovať v prípade záujmu?

Prosím kontaktujte oddelenie obchodu obchod@molpir.com